Uchwała nr 29/2021

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego z dnia

17 czerwca 2021 roku w sprawie pokrycia kosztów rejestracyjnych udziału

w Europejskim Egzaminie z Pediatrii Członkom Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2021 roku podjął uchwałę o pokryciu kosztów rejestracyjnych udziału w Europejskim Egzaminie z Pediatrii w 2021 roku 5 członkom Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, którzy zdecydują się na przystąpienie do tego egzaminu. Informacja na ten temat zostanie ogłoszona na stronie internetowej PTP.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.