Zarząd Główny PTP ogłasza nabór wniosków osób chętnych do podejścia do Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie pediatrii. Zapraszamy przede wszystkim rezydentów zbliżających się do ukończenia swojej specjalizacji lub specjalistów, którzy niedawno zdali egzamin krajowy do nadsyłania zgłoszeń przez formularz internetowy (https://forms.gle/dd7pK73BETTteQfDA). Europejski Egzamin Specjalizacyjny nie jest na razie uznawany za równoważny z egzaminami krajowymi, można go jednak potraktować jako przygotowanie do egzaminu krajowego lub sprawdzian własnych umiejętności. Wspólny egzamin jest jednym z kluczowych kroków do ujednolicenia systemów kształcenia w Europie, a w przyszłości może otwierać drogę do pozaeuropejskich perspektyw pracy zawodowej i uznania kwalifikacji. Dlatego PTP zdecydowało się sfinansować wybranym i odważnym Członkom udział w egzaminie. Spośród nadesłanych zgłoszeń Zarząd wybierze od 3 do 5 osób, które będą reprezentować Polskę na najbliższej sesji egzaminacyjnej.