Polskie towarzystwo Pediatryczne zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie współpracy przy organizacji Standardów Medycznych w roku 2018 i 2019.

Szczegóły ogłoszenia