Przypomnienie o konieczności rozliczenia się ze składek członkowskich za rok 2017 i 2018, które powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2019.

Szczegóły