Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przedstawia:

 

Załącznik nr 1

do

Programu specjalizacji

w dziedzinie

PEDIATRII

(aktualizacja modułu specjalistycznego 2017)