W Przeglądzie Pediatrycznym ukazały się zalecenia umożliwiające funkcjonowanie placówek oświaty w okresie epidemii COVID-19 (jesień 2020).

Pełna treść zaleceń