Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego jest przeciwny zapisom ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który ma na celu likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Ustawa w proponowanej formie może zagrażać bezpieczeństwu zdrowotnemu Polek i Polaków. Swoje stanowisko Zarząd Główny przekazał Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, Ministrowi Zdrowia, Prezesowi Rady Ministrów RP oraz Przewodniczącemu Komisji Zdrowia.

Pismo do Prezydenta RP

Pismo do Marszałka Sejmu RP

Pismo do Ministra Zdrowia

Pismo do Prezesa Rady Ministrów RP

Pismo do Przewodniczącego Komisji Zdrowia